Berichten

Dossier: Over Spelend Leren – Antoine van den Beemt

Regelmatig bespreekt MindNote een boek, lezing of onderwerp met interessante en/of handige ideeën over muziek, edutainment en e-cultuur. Dit interview over de educatieve waarde van (video)games bestaat uit drie vragen en zal in een reeks met andere meningen op deze site online verschijnen. De serie is vergelijkbaar met het dossier Over Muziekeducatie waarin een beeld wordt geschetst van iemands visie op muziekeducatie. Ter inspiratie voor dit dossier over Spelend Leren, plaatste ik hier een inleiding van een paper die ik 2008 schreef voor mijn master aan de UU.

Antoine van den Beemt is docent Game Design & Technology aan de Fontys Hogeschool ICT in Eindhoven. Met zijn promotie-onderzoek wil Van Den Beemt een empirische bijdrage leveren aan de discussies over hedendaagse jongeren. Deze jongeren worden vaak (onterecht) benoemd als de ‘Net generatie’ die altijd online zijn, multitaskend werken, veel games spelen en alleen nog maar ervaringsgericht willen leren via digitale media. Onderdeel van dit onderzoek is een studie naar het gebruik van en betekenisgeving aan games en social software door jongeren.

Welke games speel je zelf graag of heb je gespeeld en wat heb je daar eventueel van geleerd? Lees meer