Berichten

Kinderen maken muziek, een mooi initiatief

Kinderen maken Muziek is een programma ter bevordering van muziekeducatie in groepsverband voor kinderen van 8 tot 14 jaar en werd gelanceerd ter gelegenheid van de 40e verjaardag van Prinses Máxima.

Doel van het programma is dat in ons land meer kinderen, voor wie dat niet vanzelfsprekend is, samen een muziekinstrument leren spelen. Bij de uitwerking hebben het Oranje Fonds en het Fonds Cultuurparticipatie nauw samen gewerkt. In een motivatie wijzen zij op de positieve effecten voor de intelligentie en sociale cohesie.

Onderzoek wijst uit dat muziek maken goed is voor de intelligentie, met name het abstractievermogen en het analytisch denken worden sterk verbeterd. Door samen muziek te maken, wordt echter óók het groepsgevoel en de discipline versterkt, evenals de sociale en emotionele vaardigheden. Tevens blijkt uit onderzoek van Evenblij (2007) dat muziek één van de weinige middelen is die zichtbaar maakt dat er wel degelijk sprake is van een multiculturele samenleving, in plaats van alleen naast elkaar leven. Ook uit internationale onderzoeken blijkt een toename van sociaal kapitaal als resultaat van cultuurdeelname (Matarasso 1997).