Berichten

Jampot/Hutspot jamsessie

JH4Zondag 20 december zal voor de 6e maal de OpenMinded jamssie Jampot/Hutspot worden gehouden. Dit maal voor het eerst in Aalten, in oerkroeg Schiller.

www.jampothutspot.nl of www.openmindedmuziekschool.nl