Berichten

Muziek en de Media van Morgen

Afgelopen donderdagavond was ik uitgenodigd om op de tweede editie van het symposium Media van Morgen te spreken over muziek en de media van morgen. De andere presentaties gingen over games, zorg, televisie en de media van morgen. Vorig jaar zat ik zelf in de zaal en schreef ik een uitgebreid verslag van een inspirerende avond. Hieronder staan de slides van mijn verhaal, maar in een notendop kwam het hier op neer.

Om iets zinnigs te kunnen zeggen over muziek en de media van morgen, leek het mij als geesteswetenschapper zinvol om te kijken naar enkele betekenissen en daarbij ook te kijken naar de media van gisteren. Bij het zoeken naar die betekenissen, trok ik een parallel met de verschillende perspectieven die je op muziek kunt hebben. Zoals ik in dit artikel al schreef (en nog eerder in mijn MA-scriptie over gitaareducatie), zijn er namelijk zeker zes perspectieven op muziek mogelijk. Lees meer

De stem van mediawetenschappers in het publieke debat

Tijdens de eerste editie van het symposium Media van Morgen hield game-onderzoeker David Nieborg een geinige doch vurige presentatie om mediawetenschappers meer bij het publieke debat over nieuwe media te betrekken (lees hier mijn verslag). Samengevat was zijn standpunt dat mediawetenschappers het huidige debat over nieuwe media (dat nu veelal wordt aangevoerd door journalisten, ondernemers, consultants, politici en fans) kunnen verreiken doordat zij onafhankelijk, kritisch, holistisch (breder kader) en historisch denken. Een belangrijke voorwaarde is om ervoor te zorgen dat je genetwerkt bent en publiceert.

Dit pleidooi zette docenten en studenten van de master Nieuwe Media en Digitale Cultuur van de universiteit Utrecht aan het denken. Zij keken namelijk al enige tijd met jaloerse blikken naar de weblog van hun Amsterdamse collega’s Masters of Media waarop zij bovenstaande Nieborg-filosofie al deels praktiseerden: publiceren. Op donderdagavond 22 april werd er daarom tijdens ‘bloghack’ een brainstormsessie georganiseerd om de toekomst van de Utrechtse site www.newmediastudies.nl te bespreken. Ik mocht daar ook een praatje houden en wees toen op het belang van een open en genetwerkte structuur van die nieuwe site, omdat deze zo als een soort van kapstok zou kunnen dienen voor niet alleen studenten en docenten, maar ook voor alumni, journalisten etc.

Inmiddels zijn we enkele maanden verder en hebben de presentaties en brainstormsessies concreet resultaat opgeleverd. De nieuwe site NewMediaStudies.nl is een feit en bevat naast een blog met artikelen ‘die vaak net iets meer diepgang dan wat je normaal aantreft op technologiesites’, ook een netwerk met profielen. Ik ben benieuwd welke ideeën er komende donderdag bij de tweede editie van het symposium Media van Morgen naar voren zullen komen. Tijdens deze editie zal ik wat gaan vertellen over Muziek en de Media van Morgen. Uiteraard verschijnt deze presentatie na afloop hier online.

Beta-denken over muziek. Over ‘work in progress’ en vooruitgang.

In deze serie artikelen in het dossier ‘Muzikant 2.0’, wordt vanuit een theoretisch perspectief gekeken naar het huidige aanbod van online websites en tools voor de muzikant. Het zijn geen handleidingen waarin alle mogelijkheden worden beschreven, maar de nadruk ligt erop het gebruik en de betekenis van deze sites te plaatsen in een langer historisch handelen van de muzikant. Aan de hand van diverse concepten (convergence culture, celestial jukebox, cloud computing, participatory culture, rhizoom, star system etc.) zullen diverse muziekwebsites worden geïnterpreteerd.

Op de middelbare school werd ik bij de tekenles denk ik voor het eerst bekend met het idee dat bij de creatie van ‘iets’, het eindproduct niet zozeer van belang is, maar dat het proces hoe zoiets tot stand komt misschien nog wel belangrijker is. Je cijfer werd gebaseerd op je eindwerkstuk én je portfolio; dat bestond uit allerlei verschillende schetsen, proefversies etc. Destijds vond ik dat irritant en tijdrovend. Nu voorzie ik een hele cultuur die van een dergelijke manier van werken zou kunnen profiteren. Lees meer

Symposium Media van Morgen (deel 2)

In een achttal TED-achtige voordrachten bespraken donderdag 21 januari docenten en alumni van de Universiteit Utrecht vanuit hun eigen expertise hoe de media van morgen er uit zouden kunnen gaan zien. Voor de pauze spraken Imar de Vries, David Nieborg, Shirley Niemans en Stijn Bannier. Lees meer

Symposium Media van Morgen (deel 1)

Afgelopen donderdag 21 januari 2010 vond de eerste editie plaats van het symposium Media van Morgen. De lezingen vonden plaats in Studio T in Utrecht en waren met name bedoeld voor studenten van de master Nieuwe Media en Digitale Cultuur. In een achttal TED-achtige voordrachten bespraken docenten en alumni vanuit hun eigen expertise hoe de media van morgen er uit zouden kunnen gaan zien. Na een ietwat lange introductie door Martijn Best bijt keynote spreker Imar de Vries een half uur later dan gepland stond het spits af.

Imar de Vries » Keynote Lees meer