Berichten

De stem van mediawetenschappers in het publieke debat

Tijdens de eerste editie van het symposium Media van Morgen hield game-onderzoeker David Nieborg een geinige doch vurige presentatie om mediawetenschappers meer bij het publieke debat over nieuwe media te betrekken (lees hier mijn verslag). Samengevat was zijn standpunt dat mediawetenschappers het huidige debat over nieuwe media (dat nu veelal wordt aangevoerd door journalisten, ondernemers, consultants, politici en fans) kunnen verreiken doordat zij onafhankelijk, kritisch, holistisch (breder kader) en historisch denken. Een belangrijke voorwaarde is om ervoor te zorgen dat je genetwerkt bent en publiceert.

Dit pleidooi zette docenten en studenten van de master Nieuwe Media en Digitale Cultuur van de universiteit Utrecht aan het denken. Zij keken namelijk al enige tijd met jaloerse blikken naar de weblog van hun Amsterdamse collega’s Masters of Media waarop zij bovenstaande Nieborg-filosofie al deels praktiseerden: publiceren. Op donderdagavond 22 april werd er daarom tijdens ‘bloghack’ een brainstormsessie georganiseerd om de toekomst van de Utrechtse site www.newmediastudies.nl te bespreken. Ik mocht daar ook een praatje houden en wees toen op het belang van een open en genetwerkte structuur van die nieuwe site, omdat deze zo als een soort van kapstok zou kunnen dienen voor niet alleen studenten en docenten, maar ook voor alumni, journalisten etc.

Inmiddels zijn we enkele maanden verder en hebben de presentaties en brainstormsessies concreet resultaat opgeleverd. De nieuwe site NewMediaStudies.nl is een feit en bevat naast een blog met artikelen ‘die vaak net iets meer diepgang dan wat je normaal aantreft op technologiesites’, ook een netwerk met profielen. Ik ben benieuwd welke ideeën er komende donderdag bij de tweede editie van het symposium Media van Morgen naar voren zullen komen. Tijdens deze editie zal ik wat gaan vertellen over Muziek en de Media van Morgen. Uiteraard verschijnt deze presentatie na afloop hier online.