Berichten

Vrolijke Vrijdag #40 De muziek van π

Pi is dat wiskundige getal met een ontelbaar aantal cijfers achter de komma. Of zoals Wikipedia het omschrijft:

Het getal π, soms geschreven als pi, is een wiskundige constante, met in decimale notatie de getalswaarde 3,141592… Deze waarde is de verhouding van omtrek en diameter van een cirkel.

Nu is muziektheorie ook een soort van wiskunde met verhoudingen, breuken etc. Michael Blake probeert in onderstaande video te illustreren hoe deze wiskunde klinkt.

Lees meer