Berichten

Nieuw Dossier: Over Spelend Leren

Regelmatig bespreekt MindNote een boek, lezing of onderwerp met interessante en/of handige ideeën over muziek, edutainment en e-cultuur. Dit interview over de educatieve waarde van (video)games bestaat uit drie vragen en zal in een reeks met andere meningen op deze site online verschijnen. De serie is vergelijkbaar met het dossier Over Muziekeducatie waarin een beeld wordt geschetst van iemands visie op muziekeducatie. Ter inspiratie voor dit dossier Spelend Leren, plaats ik nu eerst een inleiding van een paper die ik 2008 schreef voor mijn master aan de UU.

Videogames zijn tegenwoordig ‘serious business’. Het is een miljardenindustrie met inmiddels ook de aandacht van de academische wereld. Naast de verschillende platformen en genres is er een onderscheid tussen entertainmentgames en ‘serious games’. Serieuze videogames worden voor informatieve, educatieve en trainingsdoeleinden ingezet en hebben eveneens serieuze gamemarkten. Te denken valt bijvoorbeeld aan gamemarkten voor (en door) het leger, de overheid, educatie, bedrijven, gezondheid, de politiek, religie en kunst. Wel staan de beperkte budgetten hiervoor vaak in schril contrast met de budgetten voor entertainmentgames. Wat al deze serieuze games gemeen hebben, is dat ze een boodschap proberen over te brengen. Lees meer