Berichten

3VOOR12/Amsterdam presentatie bij Creating Communities

Op 14 april 2011 organiseerde KunstFactor in Studio T in Utrecht een symposium over het functioneren van creatieve communities en de beleidsimplicaties voor actieve kunstbeoefening. De middag was gericht op beleidsmedewerkers cultuur en directies/coördinatoren die aanbod voor actieve kunstbeoefening initiëren.

Het symposium ‘Creating Communities: What makes them tick’ focust op de radicale innovatie van lokale en globale processen van cultuurproductie: Creative communities. Ondanks het feit dat deze initiatieven momenteel nog in de minderheid zijn, verspreiden ze zich razendsnel: Georganiseerde en geavanceerde praktijken voor het collectief creëren en delen van kennis, media content en infrastructuren als ruimte, hardware, software en communicatiemedia. Hierbij is de sociale component leidend en draagt wezenlijk bij aan de ontwikkeling van participatieve culturele productie. Gebruikers worden makers en andersom.

Voor beleidsmakers die actieve kunstbeoefening stimuleren is het van belang in te zetten op ondernemerschap en innovatie. Daarbij moeten we denken aan nieuwe organisatievormen, financieringsmodellen of samenwerkingspartners en een sterkere inzet van communicatie- en marketingstrategieën. De makers in de communities hebben een dergelijk innovatieproces al gedeeltelijk doorlopen. Communities maken gebruik van alternatieve communicatie- en marketingstrategieën en werken vernieuwend in het gebruik en de uitbreiding van resources.

Namens 3VOOR12/Amsterdam hield ik onderstaand praatje.

Lees meer

Symposium Media van Morgen (deel 2)

In een achttal TED-achtige voordrachten bespraken donderdag 21 januari docenten en alumni van de Universiteit Utrecht vanuit hun eigen expertise hoe de media van morgen er uit zouden kunnen gaan zien. Voor de pauze spraken Imar de Vries, David Nieborg, Shirley Niemans en Stijn Bannier. Lees meer

Symposium Media van Morgen (deel 1)

Afgelopen donderdag 21 januari 2010 vond de eerste editie plaats van het symposium Media van Morgen. De lezingen vonden plaats in Studio T in Utrecht en waren met name bedoeld voor studenten van de master Nieuwe Media en Digitale Cultuur. In een achttal TED-achtige voordrachten bespraken docenten en alumni vanuit hun eigen expertise hoe de media van morgen er uit zouden kunnen gaan zien. Na een ietwat lange introductie door Martijn Best bijt keynote spreker Imar de Vries een half uur later dan gepland stond het spits af.

Imar de Vries » Keynote Lees meer