Berichten

Online gitaareducatie: Nieuwe communicatie door tabsites

In mijn masterscriptie Gitaarles 2.0 onderzocht ik in 2009 de gevolgen van Web 2.0-ontwikkelingen bij gitaareducatie. Voordat ik dieper inging op allerlei technologische ontwikkelingen, vond ik het belangrijk om eerst even stil te staan bij de manier waarop een docent of student naar muziek kijkt, oftewel wat is iemands ‘Perspectief op muziek‘?

Daarnaast vond ik het essentieel om ook de basale eigenschappen van leren en van doceren in kaart te brengen, de context van de maker én van de luisteraar te benoemen en enkele historische de veranderingen in het musicerenluisteren en consumeren te schetsen. Naast deze technologische veranderingen dragen ook cultuureducatieve alteraties ook bij aan een evolutie van de gitaareducatie. Onderstaande paragraaf uit de scriptie laat een versmelting zien van deze ontwikkelingen met de leeromgevingen -informatie-, doe- en interactieomgevingen (waarbij het ging om het presenteren van informatie, het samenwerkend leren en het aanleren van motorische vaardigheden). Lees meer