Berichten

Presentaties Inspiratiebijeenkomst muziek bij Kunstfactor Live!

Morgen vindt de landelijke inspiratiedag voor docenten kunsteducatie plaats op de Kop van Zuid in Rotterdam. De organisatie van Kunstfactor Live! wil hiermee kennis uitwisselen voor professionals in de actieve kunstbeoefening.

Mij is gevraagd om de inspiratiebijeenkomst voor muziekdocenten op te luisteren en in te gaan op het gebruik van digitale middelen bij muziekonderwijs en voor de organisatie van nevenactiviteiten.

Na afloop zal ik bij dit bericht de digitale versies van de presentaties embedden, maar tot die tijd wil ik alvast wijzen op de nieuwe Vier in Balans Monitor die afgelopen dinsdag door Kennisnet online werd gezet. Hierin wordt de stand van ict-gebruik in het primair-, voortgezet-, en middelbaar beroepsonderwijs overzichtelijk gepresenteerd. Samengevat, driekwart van de leraren maakt gebruik van ict bij het lesgeven, maar volgens hen sluit het aanbod nog niet voldoende aan op de behoefte. Dit belemmert hen om er in de klas mee aan de slag te gaan.

Ik hoop morgen met mijn presentaties een divers aanbod van digitale middelen bij muziekonderwijs en voor de organisatie van nevenactiviteiten te kunnen presenteren en ben ook heel benieuwd naar de specifieke behoeften van de docenten. Lees meer

3VOOR12/Amsterdam presentatie bij Creating Communities

Op 14 april 2011 organiseerde KunstFactor in Studio T in Utrecht een symposium over het functioneren van creatieve communities en de beleidsimplicaties voor actieve kunstbeoefening. De middag was gericht op beleidsmedewerkers cultuur en directies/coördinatoren die aanbod voor actieve kunstbeoefening initiëren.

Het symposium ‘Creating Communities: What makes them tick’ focust op de radicale innovatie van lokale en globale processen van cultuurproductie: Creative communities. Ondanks het feit dat deze initiatieven momenteel nog in de minderheid zijn, verspreiden ze zich razendsnel: Georganiseerde en geavanceerde praktijken voor het collectief creëren en delen van kennis, media content en infrastructuren als ruimte, hardware, software en communicatiemedia. Hierbij is de sociale component leidend en draagt wezenlijk bij aan de ontwikkeling van participatieve culturele productie. Gebruikers worden makers en andersom.

Voor beleidsmakers die actieve kunstbeoefening stimuleren is het van belang in te zetten op ondernemerschap en innovatie. Daarbij moeten we denken aan nieuwe organisatievormen, financieringsmodellen of samenwerkingspartners en een sterkere inzet van communicatie- en marketingstrategieën. De makers in de communities hebben een dergelijk innovatieproces al gedeeltelijk doorlopen. Communities maken gebruik van alternatieve communicatie- en marketingstrategieën en werken vernieuwend in het gebruik en de uitbreiding van resources.

Namens 3VOOR12/Amsterdam hield ik onderstaand praatje.

Lees meer

Muziekeducatie 2.0 is Plokaal Edutainment. Een Kunstfactor presentatie.

Afgelopen vrijdagavond was ik uitgenodigd om tijdens de KunstFactor A.V.O.N.D. wat over muziekeducatie 2.0 te vertellen en tevens te demonstreren. Bij deze de uitgeschreven versie en de slides.

Ik wil vanavond graag met enkele voorbeelden hoe ik digitale media bij mijn OpenMinded Muziekschool inzet, illustreren hoe muziekeducatie persoonlijk, lokaal, educatief, entertainend kan zijn. Ofwel ‘plokaal edutainment’. Hiermee hoop ik te kunnen inspireren om bij de lessen meer te communiceren, te creëren, samen te werken en de lesomgeving te personaliseren. Hierdoor zal er uiteindelijk ook efficiënter en effectiever worden gewerkt en een grotere motivatie bij de student teweeg worden gebracht.

Lees meer