Op naar het ruime sop… met Sparrow Falls #1

Sparrow Falls is een postpunk/rockband uit Maastricht. Het full-length debuutalbum “Tides” werd erg goed ontvangen en dat vertaalde zich al in vele optredens in onder andere Melkweg Amsterdam, Dynamo Eindhoven, W2 Den Bosch en 013 Tilburg. Daarnaast werd Sparrow Falls dit jaar geselecteerd voor de PopRonde en staat de band op 23 september in de halve finale van De Grote Prijs van Nederland in P60 Amstelveen.

Gitarist Lando van Berlo is onlangs afgestudeerd als Bachelor Communicatie- en Multimediadesign aan de Hogeschool Zuyd. In zijn afstudeerscriptie deed hij onderzoek naar de manier waarop sociale media ingezet kunnen worden ter promotie van Sparrow Falls. Samen met toetsenist Stijn Bannier herschreef hij twee delen uit die scriptie voor Mindnote.

Inleiding

Waar vele marketingmanagers en PR-mensen constant allerlei analyses en onderzoeken loslaten over hun promotietactieken en producten en diensten, is het voor bands meestal maar gewoon ‘een beetje repeteren en kijken of we ergens kunnen optreden’. Vaak zie je juist dan, dat er in een band onenigheden ontstaan over de te varen koers en verschillen in ambitie. Lando deed in zijn scriptie eigenlijk als onderzoek een marketinganalyse van de band Sparrow Falls. Hierbij willen we twee punten eruit lichten om zo te laten zien dat dit voor elke band een meerwaarde kan hebben. Om te beginnen presenteren we een SWOT-analyse van Sparrow Falls, een analyse van de sterke en zwakke punten van de band, maar ook de kansen en bedreigingen uit de omgeving. Daarnaast stellen we het doelgroeponderzoek voor, waarbij we onze vooropgestelde doelgroep vergelijken met de doelgroep van onze sociale media.

SWOT-analyse

“De bevindingen van de interne en externe doorlichting, waarbij de aandacht wordt gevestigd op de kritische sterke en zwakke punten van de organisatie en de kansen en bedreigingen uit de omgeving” (Philip Kotler – Principes van marketing vierde editie)

Om Sparrow Falls zo goed mogelijk te leren kennen als band en uiteindelijk de promotie op zijn best uit te kunnen voeren werd er een SWOT-analyse uitgevoerd. In deze analyse wordt de band Sparrow Falls beoordeeld op vier verschillende punten: sterktes, zwaktes van de band zelf en kansen en bedreigingen die zich in de omgeving van Sparrow Falls bevinden.

Met een SWOT-analyse creëert men in de marketing een goed beeld van wat er nu daadwerkelijk sterke punten zijn van een product, een dienst of in dit geval een band, en op welke manier of manieren deze sterktes gebruikt kunnen worden. Daarnaast wordt een beeld geschept van de zwaktes en worden deze vergeleken met de sterktes. Zo kan men niet alleen conclusies trekken over welke sterktes ingezet kunnen worden ter promotie, maar ook met welke zwaktes rekening rekening gehouden moet worden en aan welke zwaktes men kan werken. Daarnaast kan het voorkomen dat een sterkte ook voorkomt op de lijst met zwaktes, doordat een sterkte bijvoorbeeld door kan slaan.

Bijvoorbeeld: Een groot netwerk kan een sterkte zijn als men precies weet op welke manier(en) men gebruik kan maken van dit netwerk en op welke manier men de personen in dit netwerk dient aan te spreken. Het kan tevens een zwakte zijn als men een dergelijk groot netwerk heeft waardoor men niet meer exact weet welke mensen op welk vlak iets kunnen betekenen, men kan dan stellen dat het netwerk groot is, maar men het niet weet te gebruiken.

Door het vaststellen van deze vier punten kan de strategie waarmee Sparrow Falls naar buiten treedt en bezig is bepaald worden. Enerzijds is dit natuurlijk een heel eerlijk proces, waarbij je zowel de goede, als de slechte of mindere punten moet benoemen, maar anderzijds is het wel dé mogelijkheid om binnen een band te kijken of alle neuzen dezelfde kant opstaan en verder te kijken dan een paar repetities en het volgende optreden.

STERKTES

  • Wat zijn de sterktes van de band Sparrow Falls?
  • Waarin blinken ze uit?
  • Waarin onderscheiden zij zich als band van andere bands (in het genre)?

Sparrow Falls bestaat al sinds oktober 2005 en na in september 2006 onze eerste show te hebben gespeeld ging het vrij snel met de band. We kregen veel optredens, die we allemaal zelf regelden. Echter Ed, onze gitarist, kreeg een zwaar ongeluk en de band stond meer dan een jaar op non-actief. Na deze periode van stilte rondom de band was het opgebouwde krediet vergaan en moesten we opnieuw beginnen. Hieruit kwam een eerste grote sterkte van Sparrow Falls naar voren: het grote netwerk, dat de bandleden hebben opgebouwd vanuit deze en vorige bands (Banner of Thugs, Right Direction, Morning). Dit netwerk konden we aanspreken om zo op die manier sneller dan voorheen weer op hetzelfde punt te komen waar we voorheen gebleven waren qua optredens en status.

Een andere sterkte van de band zijn onze liveoptredens. Elk optreden weer horen we hoe men vindt dat de energie ervanaf spat en te zien is hoe we helemaal in ons element zijn en plezier hebben in het maken van de muziek. Deze laatstgenoemde sterkte komt ook vaak terug in recensies van liveconcerten van de band, zoals onderstaande:

3voor12 – 2011/4/25 | Brookpop (Ron Loontjens)

“Het meest opvallende van het festival was het Maastrichtse Sparrow Falls. In de volle Amiciatent liet Sparrow Falls direct horen waar ze voor staat. Punkrock zoals het behoort te zijn. Ronkende bas, schreeuwende gitaar, keyboards met vallende ziekte en rammende drums. Sparrow Falls slaagt erin waar andere bands tot op dat moment nog niet echt lukte: de tent vanaf het begin volledig meekrijgen. Na het laatste nummer vraagt zanger Merijn Verhees, die als een wilde op het podium tekeer gaat, voor nog twee nummers. Na het eerste nummer komt echter een medewerker van Brookpop het podium opgevlogen om de microfoon uit de handen te rukken. Mintzkov moest beginnen. Waarom moet een fantastisch optreden zo eindigen.”

3voor12 – 2011/3/26 | Azijnfabriek (Joost Bazelmans):

“Sparrow Falls is al een oude bekende in de Limburgse muziekwereld. Sinds 2005 voorzien zij de verschillende podia in Nederland al van hun heerlijke mix van rock, en punk. Vanavond zorgen zij voor de overgang van onvervalste stoner van de twee voorgaande bands naar keiharde rock van wat na hun komen gaat. De stijlen wisselen elkaar in hoog tempo af, wat zorgt voor een explosie van energie op het podium. De mix van de verschillende stijlen is verrassend en pakt wonderbaarlijk goed uit. Als je daarbij ziet hoe zanger Merijn op het podium tekeer gaat, dan kun je niet anders concluderen dat dit een goed optreden was.”

Met betrekking tot onze muziek vinden we zelf dat we, waar we eerder in veel hardere (hardcore- en metal-) bands zaten, een stuk toegankelijkere muziek maken en daardoor een breder publiek aanspreken. Tevens is de combinatie van invloeden en stijlen uniek te noemen. We kennen geen andere band in Nederland die ook deze soort muziek maakt. Enerzijds zien we dit zeker als een sterkte, daar originaliteit toch nog vaak een belangrijke peiler is voor veel mensen. Anderzijds kan dit ook gezien worden als een zwakte.

ZWAKTES

  • Wat zijn de zwaktes van de band Sparrow Falls?
  • Door welke aspecten het voortbestaan van de band wel eens in gevaar kunnen komen?

Uniek, naast het feit dat dit een sterkte is, zien we dit toch ook als een zwakte voor de band. Het is namelijk zo dat er geen vergelijkbare bekende(re) bands in Nederland bestaan, waardoor het plaatsen van de band op concerten niet altijd even eenvoudig is (vindt maar eens een band waar Sparrow Falls perfect bijpast). Omdat we vroeger met onze bands bijna altijd binnen het plaatje van een genre of scene pasten, konden we de destijds ook makkelijker supports doen van grote namen, packagetours doen met gelijkgezinde bands of op festivals spelen die zich toespitsten op één stijl. Met onze huidige stijl zien we enerzijds wel dat het een veel breder publiek aanspreekt, maar dat het ook stukken moeilijker te plaatsen is voor veel mensen, waaronder programmeurs. We kunnen niet spreken van een band waarbij of genre waarin we volledig passen, hetgeen het programmeren en boeken natuurlijk bemoeilijkt.

NB: Natuurlijk weerhoudt dat ons er niet van nog meer ons best te doen en de juiste ingangen te blijven vinden om met andere toffe bands (in het verlengde van onze stijl) op te treden!

Daar ieder bandlid in het dagelijkse leven aan het werk is of nog studeert, noemen we ook flexibiliteit als zwakte. Met betrekking tot last minute optredens, op een doordeweekse dag ergens vroeg aanwezig moeten zijn of bij langere tours kan dit natuurlijk problemen opleveren.

NB: Vooralsnog is dit gelukkig nog niet van toepassing geweest en hebben we alle optredens (last minute, door de week en tours) gewoon kunnen laten doorgaan!

Mooi om te lezen hoe dit sextet hun muziek zo serieus neemt en zichzelf (net als Blizzard) een kritische spiegel durft voor te houden. Wat mij betreft kan dat puntje nog toegevoegd worden aan de sterke kanten van de band :). Morgen komen de kansen, bedreigingen en de conclusie aan bod. Tot die tijd kun je hieronder alvast enkele deuntjes van de heren beluisteren.

1 antwoord

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] rewrote some parts of Lando’s thesis about Sparrow Falls and their marketing strategy (part #1 and #2). This entry was posted in News. Bookmark the permalink. ← Media […]

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.